นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Ico48
พอใจ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 18:56
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
กัลยานี น้อยสังข์ดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 04 มิถุนายน 2551 13:32
Ico48
jovi
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2551 13:29
Ico48
มูริณโญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มิถุนายน 2551 15:21
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
long
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กรกฎาคม 2551 13:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33