นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: พนักงานธุรการ

Ico48
จารุณี - ด้วงทองกุล
Member Since: 14 December 2007 13:24
Last Login: 23 January 2009 11:39
Ico48
pirunya
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
รัตน์
ภาควิชาพืชศาสตร์
Member Since: 15 January 2008 10:31
Last Login: 09 August 2016 10:59
Ico48
gadsara
Member Since: 04 Febuary 2010 09:29
Last Login: 29 July 2010 15:55
Ico48
เฉลา่ ข้่อผกา
Member Since: 09 September 2010 11:22
Last Login: 09 September 2010 11:23