นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: พัสดุ

Ico48
พี่งาม
ข้าราชการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 14:02
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2560 09:44
Ico48
kung
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 23 กันยายน 2556 11:12
Ico48
ณัฐิณี พรหมประสิทธิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
หมูอ้วนอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
รับราชการ
หน่วยพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 09:19
เข้าระบบเมื่อ: 12 สิงหาคม 2564 19:36
Ico48
แม่น้องฟ้า
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 มกราคม 2551 10:33
เข้าระบบเมื่อ: 28 มกราคม 2557 09:16
Ico48
pum
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
สาวิตรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
นภสร ked pak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:49
เข้าระบบเมื่อ: 07 ตุลาคม 2562 14:01
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 18:55
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2557 21:28
Ico48
นิภานัน ปานเมือง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2551 16:13
เข้าระบบเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2553 20:53
Ico48
จุฑามาศ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ธันวาคม 2551 15:32
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:13
Ico48
คุณ นนธิชา - อู่ผลเจริญ
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 สิงหาคม 2559 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2559 14:22