นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: พืชศาสตร์

Ico48
รัตน์
ภาควิชาพืชศาสตร์
Member Since: 15 January 2008 10:31
Last Login: 09 August 2016 10:59
Ico48
PS
Member Since: 15 January 2008 10:35
Last Login: 15 January 2008 10:44