นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

Ico48
chay
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 15:07