นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ฟิสิกส์

Ico48
โกปี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ธันวาคม 2550 08:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2555 15:20
Ico48
ฮ นกฮูกตาโต
พนักงานมหาวิทยาลัย
SLEC PSU Surat
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:42
เข้าระบบเมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:40