นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาชีวเคมี

Ico48
นางสาว ปรีดารัตน์ ติ๊ก ประไพ
ลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ระเบียบ ลือขจร
รับราชการ
ส่วนราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สมบูรณ์
รับราชการ
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 พฤศจิกายน 2550 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30