นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภาควิชาสัตวศาสตร์

Ico48
pai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 14:37
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 20:29
Ico48
dkvet
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 17:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ขุนศยาม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 กรกฎาคม 2558 15:52
Ico48
เอสเค
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 มกราคม 2551 13:43
เข้าระบบเมื่อ: 30 กันยายน 2561 15:12
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 มิถุนายน 2551 10:21
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2558 15:31
Ico48
น้องปาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 10:50
เข้าระบบเมื่อ: 26 มกราคม 2559 14:29
Ico48
NUBAN
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:29
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2558 11:53
Ico48
สหัทยา พงศ์ประยูร
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 12:53
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2558 10:49
Ico48
somjit.s srimai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:07
เข้าระบบเมื่อ: 13 สิงหาคม 2558 16:16
Ico48
Chanjula
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:13
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
chay
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2556 15:07
Ico48
เปลือน ณ มณี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 21 สิงหาคม 2558 09:23
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2552 15:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2555 15:37
เข้าระบบเมื่อ: 11 มกราคม 2559 14:07