นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ภาควิชาสัตวศาสตร์

Ico48
pai
Member Since: 12 December 2007 14:37
Last Login: 28 August 2013 20:29
Ico48
dkvet
Member Since: 13 December 2007 17:09
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ขุนศยาม
Member Since: 26 October 2009 13:19
Last Login: 01 July 2015 15:52
Ico48
เอสเค
รับราชการ
Member Since: 25 January 2008 13:43
Last Login: 30 September 2018 15:12
Ico48
jitny
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 19 June 2008 10:21
Last Login: 10 March 2015 15:31
Ico48
น้องปาย
Member Since: 26 October 2009 10:50
Last Login: 26 January 2016 14:29
Ico48
NUBAN
Member Since: 26 October 2009 12:29
Last Login: 04 Febuary 2015 11:53
Ico48
สหัทยา พงศ์ประยูร
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 October 2009 12:53
Last Login: 12 November 2015 10:49
Ico48
somjit.s srimai
Member Since: 26 October 2009 13:07
Last Login: 13 August 2015 16:16
Ico48
Chanjula
Member Since: 26 October 2009 13:13
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
chay
Member Since: 26 October 2009 13:15
Last Login: 19 July 2013 15:07
Ico48
เปลือน ณ มณี
Member Since: 26 October 2009 13:23
Last Login: 21 August 2015 09:23
Ico48
นาย ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
รับราชการ
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 26 October 2009 15:43
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
อังคณา
พนักงานเงินรายได้
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 31 October 2012 15:37
Last Login: 11 January 2016 14:07