นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ภูเก็ต

Ico48
อาทิตย์ ณ ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:23
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:33
Ico48
คิคุจัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
d@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:53
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:10
Ico48
linnarak
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:03
Ico48
Potjanee Kaewvilai
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:58
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:00
Ico48
จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:00
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2555 16:24
Ico48
master odd
นักวิชาการศึกษา
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 17:14
เข้าระบบเมื่อ: 02 ตุลาคม 2555 07:42
Ico48
นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 21:59
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 22:00
Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
May
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 11:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
sowy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
linly
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 16:30
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:24
Ico48
Watcharee
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:15
เข้าระบบเมื่อ: 03 ตุลาคม 2556 15:42
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33
Ico48
opal
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 10:15
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 11:54
Ico48
กิตจันทร์
รับราชการ
ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 31 สิงหาคม 2554 12:47