นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ยานยนต์

Ico48
อิ๊ด youngman
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:47