นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: รับราชการ

Ico48
ประภัสสร
Member Since: 11 October 2007 10:16
Last Login: 27 June 2013 15:58
Ico48
ThungThong
รับราชการ
กองทะเบียนและประมวลผล
Member Since: 11 October 2007 11:11
Last Login: 19 June 2013 15:16
Ico48
papaya
Member Since: 20 November 2007 10:06
Last Login: 20 November 2007 10:08
Ico48
นายกวี
Member Since: 29 November 2007 17:52
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ปราณี
รับราชการ
Member Since: 07 January 2008 14:11
Last Login: 21 June 2017 16:01
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
Member Since: 08 January 2009 10:14
Last Login: 08 January 2009 10:15
Ico48
นายจตุรงค์
Member Since: 02 Febuary 2010 13:48
Last Login: 01 June 2011 18:35
Ico48
ja
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 03 August 2011 09:31
Last Login: 03 August 2011 12:20