นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: รับราชการ

Ico48
ประภัสสร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 10:16
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2556 15:58
Ico48
ThungThong
รับราชการ
กองทะเบียนและประมวลผล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 11:11
เข้าระบบเมื่อ: 19 มิถุนายน 2556 15:16
Ico48
papaya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 10:06
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2550 10:08
Ico48
นายกวี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 17:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ปราณี
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 07 มกราคม 2551 14:11
เข้าระบบเมื่อ: 21 มิถุนายน 2560 16:01
Ico48
มาริสา พงษ์จีน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:14
เข้าระบบเมื่อ: 08 มกราคม 2552 10:15
Ico48
นายจตุรงค์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กุมภาพันธ์ 2553 13:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
ja
รับราชการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 สิงหาคม 2554 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 03 สิงหาคม 2554 12:20