นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ร้านยา

Ico48
ข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 สิงหาคม 2555 14:35
Ico48
ยัยตัวร้าย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 04 มีนาคม 2551 16:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
คนกลาง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 พฤษภาคม 2551 16:19
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33