นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตตรัง

Ico48
ดอกไม้เหล็ก
Member Since: 19 December 2007 13:15
Last Login: 24 August 2016 16:59
Ico48
LEO Man
Member Since: 29 January 2010 22:19
Last Login: 08 May 2013 21:31
Ico48
ขงเบ้งดูดาว
รับราชการ
Member Since: 04 December 2007 10:03
Last Login: 17 June 2013 15:53
Ico48
kungjang
Member Since: 19 December 2007 13:12
Last Login: 08 July 2012 21:39
Ico48
Joni
Member Since: 27 January 2011 09:07
Last Login: 27 January 2011 09:07
Ico48
BirdSky
Member Since: 19 December 2007 13:10
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
weena phaefurn
Member Since: 19 December 2007 13:14
Last Login: 07 July 2017 14:42