นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
nharmony
Member Since: 17 December 2007 09:22
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
mai
ข้าราชการ
Member Since: 17 December 2007 09:23
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
คนวิเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:30
Last Login: 08 April 2014 16:29
Ico48
pokpui ^_^
งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
ข้าวฟ่าง
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
นันทิยา
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 17 December 2007 11:20
Ico48
บุญโชค
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 17 December 2007 11:21
Ico48
ฟิซแอนด์ญ่า
รับราชการ
กองธุรการ ม.อ.ปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 17 December 2007 09:57
Ico48
กาญจนา ไชยรัตน์
Member Since: 17 December 2007 09:31
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Hope
พนักงานเงินรายได้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
นวพงษ์
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 11 July 2011 15:57
Ico48
ดอกไม้เล่าเรื่อง
พนักงานหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 04 July 2012 01:07
Ico48
เบญจพร เกิดตลอด
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 17 December 2007 09:43
Ico48
patcha
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 18 December 2007 16:24
Ico48
สมชาย
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 31 August 2011 09:36
Ico48
แวฮัสนะห์ อีบุ๊
Member Since: 17 December 2007 09:32
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เปาซี วานอง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Member Since: 17 December 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
vorada da loungchinda
Member Since: 17 December 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
บุษาพร
Member Since: 17 December 2007 09:33
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
monthip
Member Since: 17 December 2007 10:15
Last Login: 17 December 2007 11:23