นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
sunanta prombut
รับราชการ
งานพัสดุ กองธุรการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2554 10:31
Ico48
อาซัน
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2551 16:53
Ico48
sujitra
รับราชการ
มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ประกอบ พรหมจันทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
tongkam
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:35
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
mr.somyos yos iamhonghem
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 13:57
Ico48
สุธีรา โกมลมาลัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 09:36
Ico48
นาง ดวงเดือน บุญพิพัฒน์
พนักงานเงินรายได้
งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี กองธุรการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Napaporn
รับราชการ
งานการเงินและบัญชี มอ.ปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:17
Ico48
วาสนา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
pracha
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
prasit janpra-ob
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:38
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
บุญพา โขขัด
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:14
เข้าระบบเมื่อ: 27 ธันวาคม 2550 13:49
Ico48
sunun punsri
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
Mr.sa-ah หวังเกษม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 18 กันยายน 2555 17:31
Ico48
วรรณี ศิริรัตน์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 10:03
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ทา ยุ
กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 09:31
เข้าระบบเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:15
Ico48
พรพรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กองธุรการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 11:14
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 11:35
Ico48
ต้นหลิว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:26
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2556 16:31
Ico48
suwadee
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 14:00