นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
ช่างคอม
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:15
เข้าระบบเมื่อ: 20 เมษายน 2558 08:20
Ico48
นาย อาทิตย์ ล่องวิไล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:06
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ชวนชื่น สูตรประจัน
รับราชการ
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:33
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:37
Ico48
วิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 19 มีนาคม 2555 11:42
Ico48
ฐาปาณีย์ นิเดร์ฮะ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:39
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 13:39
Ico48
นางวรรณลี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:40
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
สุขุมาภรณ์ บุญแนบ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ต้ม ตุมปัง
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
วนิดา ตุ้ม คณานุรักษ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 15:27
Ico48
ณัฐิณี พรหมประสิทธิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ธันวาคม 2550 15:31
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
วิญญาณแห่งกาลเวลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 พฤศจิกายน 2550 16:18
เข้าระบบเมื่อ: 08 กันยายน 2563 16:28
Ico48
ครูนน
รับราชการ (ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 16:52
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 08:44
Ico48
jin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 17:28