นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิทยาเขตภูเก็ต

Ico48
Lonely Planet
Prince of Songkla University (Phuket campus)
Member Since: 11 December 2007 10:41
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
นะโม
Member Since: 11 December 2007 10:44
Last Login: 12 December 2007 08:38
Ico48
ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร
Member Since: 11 December 2007 10:53
Last Login: 11 December 2007 11:10
Ico48
paya
Member Since: 11 December 2007 10:55
Last Login: 11 December 2007 10:58
Ico48
ฟ้าใส
Member Since: 12 December 2007 12:22
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
เรือจ้างลำเก่า
Member Since: 30 May 2009 13:46
Last Login: 04 Febuary 2010 09:19
Ico48
บรรน่ารัก
Member Since: 31 October 2007 11:58
Last Login: 18 December 2013 14:56
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 13 December 2007 14:38
Last Login: 12 Febuary 2016 08:20
Ico48
Barista
Prince of songkhla university
Member Since: 08 July 2011 09:33
Last Login: 08 August 2011 15:13
Ico48
daony
ราชการ
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 11:59
Ico48
คนใบ้
ลูกจ้างชั่วคราว
มอ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:43
Last Login: 08 July 2011 10:37
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 08 July 2011 17:12
Ico48
katy smile
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:48
Last Login: 11 July 2011 11:00
Ico48
kingkung
กองกิจการนักศึกษา
Member Since: 08 July 2011 09:49
Last Login: 08 July 2011 11:59
Ico48
นาง ศศิธร แดง บุญนำมา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:51
Last Login: 24 December 2018 13:21
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
Member Since: 08 July 2011 09:54
Last Login: 08 July 2011 17:33
Ico48
nareerat.c
คณะวิเทศศึกษา
Member Since: 08 July 2011 09:26
Last Login: 08 July 2011 11:57
Ico48
auntie_egg
Member Since: 08 July 2011 10:08
Last Login: 08 July 2011 12:00