นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตภูเก็ต

Ico48
Lonely Planet
Prince of Songkla University (Phuket campus)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
นะโม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:44
เข้าระบบเมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 08:38
Ico48
ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:53
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 11:10
Ico48
paya
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:55
เข้าระบบเมื่อ: 11 ธันวาคม 2550 10:58
Ico48
ฟ้าใส
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ธันวาคม 2550 12:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เรือจ้างลำเก่า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2553 09:19
Ico48
บรรน่ารัก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2550 11:58
เข้าระบบเมื่อ: 18 ธันวาคม 2556 14:56
Ico48
ภารดี แท่นทอง
ข้าราชการ
สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 ธันวาคม 2550 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2559 08:20
Ico48
Barista
Prince of songkhla university
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:33
เข้าระบบเมื่อ: 08 สิงหาคม 2554 15:13
Ico48
daony
ราชการ
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 11:59
Ico48
คนใบ้
ลูกจ้างชั่วคราว
มอ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 10:37
Ico48
moochu_prphuket
พนักงานเงินรายได้
ประชาสัมพันธ์ งานบริการกลาง กองกลางวิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:12
Ico48
katy smile
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:48
เข้าระบบเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 11:00
Ico48
kingkung
กองกิจการนักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:49
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 11:59
Ico48
นาง ศศิธร แดง บุญนำมา
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:51
เข้าระบบเมื่อ: 24 ธันวาคม 2561 13:21
Ico48
Nan PR PSU Phuket
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ สนอ. ม.อ.ภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:54
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 17:33
Ico48
nareerat.c
คณะวิเทศศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 09:26
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 11:57
Ico48
auntie_egg
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กรกฎาคม 2554 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2554 12:00