นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Ico48
ปลายฝัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 11:51
Ico48
โกปี้
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 ธันวาคม 2550 08:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 มกราคม 2555 15:20
Ico48
แสนดี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 มกราคม 2551 19:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
noname
รับจ้าง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 พฤศจิกายน 2550 17:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
วิศิษฎ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 เมษายน 2551 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 15 ธันวาคม 2551 09:25
Ico48
คุณป้า
พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอาคารสถานที่และการจัดการทรัพย์สิน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
เม็ดทราย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
manop ta tarasin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:59
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2552 21:14
Ico48
คนข้างหลัง
รับราชการ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 กันยายน 2559 18:05
Ico48
ทองน้อย
พนักงานของรัฐ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:22
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ดนัย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ตุลาคม 2552 19:27
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
ศักดา (น้อย) ขจรบุญ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มีนาคม 2551 21:01
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2555 20:08
Ico48
ปิ๊ปเปิ้ล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 กุมภาพันธ์ 2554 15:40
เข้าระบบเมื่อ: 10 มีนาคม 2557 20:12
Ico48
อุไรวรรณ
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีิุอุตสาหกรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:32
เข้าระบบเมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2555 13:50
Ico48
DomeTale
พนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:55
เข้าระบบเมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2555 07:47
Ico48
อับดุล
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 14:03
เข้าระบบเมื่อ: 17 ตุลาคม 2557 12:23
Ico48
คิมหันต์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 มกราคม 2555 13:57
เข้าระบบเมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2555 14:21
Ico48
นางกัญญณัฐภัทร - รังสี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤษภาคม 2552 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2557 08:56
Ico48
อะดิ
พนักงานมหาวิทยาลัย
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กุมภาพันธ์ 2555 14:38
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2557 09:13
Ico48
Poonim
พนักงานเงินรายได้
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (สนอ.)
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 กุมภาพันธ์ 2557 13:23
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2561 10:42