นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิทยาเขตหาดใหญ่

Ico48
น้องยามฯ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 15:20
เข้าระบบเมื่อ: 01 พฤษภาคม 2557 12:52
Ico48
อรัญญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 16:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
กุศล แจ่มประเสริฐ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:37
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 11:10
Ico48
สุระพงศ์ สายบุญ
รับราชการ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 14 ธันวาคม 2550 13:53
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2556 22:15
Ico48
ดอกหญ้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 11:19
เข้าระบบเมื่อ: 25 ตุลาคม 2555 14:29
Ico48
บุ๋มบิ๋ม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:44
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
จอมยุทธ คุณธรรม
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 27 มีนาคม 2551 15:33
Ico48
heartbeat
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 27 มีนาคม 2551 13:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2555 15:45
Ico48
Jamjuree
รับราชการ
งานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 พฤศจิกายน 2550 09:39
เข้าระบบเมื่อ: 18 มกราคม 2556 17:35
Ico48
โอเลี้ยง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 12:31
เข้าระบบเมื่อ: 19 สิงหาคม 2554 14:40