นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิศวกรรมศาสตร์

Ico48
ชูศักดิ์
Member Since: 12 October 2007 20:01
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
pichanunr
Member Since: 09 November 2007 15:36
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
259
Member Since: 16 November 2007 14:05
Last Login: 17 June 2013 12:40
Ico48
Aye
Member Since: 29 November 2007 22:55
Last Login: 20 November 2012 14:53
Ico48
Nicha
Member Since: 17 October 2007 11:21
Last Login: 20 Febuary 2012 11:59
Ico48
Suchart Chantaramanee
Member Since: 26 January 2009 13:54
Last Login: 26 June 2012 20:45
Ico48
Teety Eng
Member Since: 03 March 2010 13:30
Last Login: 20 Febuary 2012 11:59
Ico48
นภิสพร
Member Since: 31 May 2010 18:05
Last Login: 31 May 2010 18:05
Ico48
ณาฏฐีกา - จันทร์เลื่อน
Member Since: 28 March 2011 17:27
Last Login: 20 Febuary 2012 11:55
Ico48
Jablan-ไม้ยืนต้น
อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 May 2011 23:44
Last Login: 04 October 2012 21:25