นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิศวกรรมศาสตร์

Ico48
ชูศักดิ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 20:01
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
pichanunr
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 15:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
259
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2556 12:40
Ico48
Aye
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 22:55
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2555 14:53
Ico48
นพเก้า ๏[-ิ_•ิ]๏ลูกลิง::ลั่นล่า๏[•๊_•๊]๏
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 22 เมษายน 2551 08:48
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2560 11:04
Ico48
Nicha
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 11:21
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:59
Ico48
Suchart Chantaramanee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2552 13:54
เข้าระบบเมื่อ: 26 มิถุนายน 2555 20:45
Ico48
Teety Eng
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 03 มีนาคม 2553 13:30
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:59
Ico48
นภิสพร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
เข้าระบบเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 18:05
Ico48
ณาฏฐีกา - จันทร์เลื่อน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 มีนาคม 2554 17:27
เข้าระบบเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2555 11:55
Ico48
Jablan-ไม้ยืนต้น
อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 พฤษภาคม 2554 23:44
เข้าระบบเมื่อ: 04 ตุลาคม 2555 21:25