นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: วิศวกรรมเคมี

Ico48
259
Member Since: 16 November 2007 14:05
Last Login: 17 June 2013 12:40
Ico48
Aye
Member Since: 29 November 2007 22:55
Last Login: 20 November 2012 14:53
Ico48
Charlie 5 (Tikky)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Member Since: 17 June 2010 14:59
Last Login: 17 September 2013 10:51
Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Member Since: 31 October 2011 11:13
Last Login: 31 January 2012 13:56
Ico48
Miss sininart chongkhong
lecturer
PSU
Member Since: 31 October 2011 12:18
Last Login: 31 March 2012 10:06