นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: วิศวกรรมเคมี

Ico48
259
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 พฤศจิกายน 2550 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 17 มิถุนายน 2556 12:40
Ico48
Aye
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 22:55
เข้าระบบเมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2555 14:53
Ico48
Charlie 5 (Tikky)
พนักงานมหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2553 14:59
เข้าระบบเมื่อ: 17 กันยายน 2556 10:51
Ico48
pheung
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 11:13
เข้าระบบเมื่อ: 31 มกราคม 2555 13:56
Ico48
Miss sininart chongkhong
lecturer
PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 31 ตุลาคม 2554 12:18
เข้าระบบเมื่อ: 31 มีนาคม 2555 10:06