นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์การเรียนรู้

Ico48
Silmee_tr
ศูนย์การเรียนรู้
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 10:35
เข้าระบบเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 15:21
Ico48
จรินทร์ หมั่นฝึกพันธ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:00
เข้าระบบเมื่อ: 15 สิงหาคม 2555 16:24
Ico48
โอเลี้ยง
พนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มกราคม 2554 14:05
เข้าระบบเมื่อ: 12 เมษายน 2555 16:13