นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ศูนย์กิจการนานาชาติ

Ico48
ดาราเกตุ เพียรพุฒิกร
Member Since: 11 December 2007 10:53
Last Login: 11 December 2007 11:10
Ico48
ไข่มุกอันดามัน
Member Since: 11 December 2007 10:34
Last Login: 01 June 2011 18:31