นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

Ico48
เนาวรัตน์ สอิด
Member Since: 08 October 2007 15:38
Last Login: 19 August 2014 15:20
Ico48
วิภัทร ศรุติพรหม
รับราชการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 05 October 2007 23:49
Last Login: 24 May 2012 16:24
Ico48
ประภัสสร
Member Since: 11 October 2007 10:16
Last Login: 27 June 2013 15:58
Ico48
เจ้าเมือง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 18 October 2007 10:44
Last Login: 28 May 2017 09:36
Ico48
สงกรานต์
Member Since: 18 October 2007 10:52
Last Login: 05 August 2020 15:42
Ico48
K0rN
นักศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ.
Member Since: 16 January 2008 16:34
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
อังกาบ พุทธชรกาญจน์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 26 December 2007 11:07
Last Login: 04 July 2011 14:58
Ico48
Chum
Member Since: 04 June 2008 12:39
Last Login: 02 August 2018 11:08
Ico48
นาย ชาตรี ตั้ม คู่ณรงค์นันทกุล
Programmer
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 06 August 2008 08:42
Last Login: 06 August 2008 08:48
Ico48
HIME
Member Since: 29 April 2009 17:08
Last Login: 22 October 2012 12:45
Ico48
CB
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 03 December 2007 10:14
Last Login: 25 August 2011 16:01
Ico48
ออกจากระบบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
Member Since: 29 May 2008 11:21
Last Login: 21 January 2011 17:04
Ico48
yuwadee
Member Since: 07 October 2009 12:04
Last Login: 07 October 2009 15:46
Ico48
Analyst@CC
Member Since: 01 October 2008 16:29
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
KoToHaCk
Member Since: 21 April 2010 09:17
Last Login: 29 May 2012 20:17
Ico48
nattapon
Member Since: 13 November 2012 13:49
Last Login: 02 August 2019 13:10
Ico48
โลมามาเล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายพัฒนาระบบคำสั่ง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 November 2010 11:46
Last Login: 13 March 2020 13:43
Ico48
LookTao
The Computer Center
Member Since: 06 July 2016 15:28
Last Login: 22 June 2020 13:11
Ico48
JeAwJuNg^.^
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์
Member Since: 06 May 2008 15:14
Last Login: 16 July 2020 10:27