นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: ศูนย์จัดการประชุม

Ico48
kookkik
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
ไข่ตุ๋น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2551 14:14
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34