นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

Ico48
เอก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 05 พฤศจิกายน 2555 15:16
เข้าระบบเมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2555 12:41