นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สนอ

Ico48
บันทึกของฉัน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 10:22
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 09:34
Ico48
สุวิมล คงพล
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 15:11
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
AE
รับราชการ
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:51
เข้าระบบเมื่อ: 20 กันยายน 2559 17:27
Ico48
ทวาทศ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 10:54
เข้าระบบเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2556 12:56
Ico48
Da Da Aui
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 23 กุมภาพันธ์ 2552 11:02
เข้าระบบเมื่อ: 12 กันยายน 2554 15:11