นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สวัสดิการ

Ico48
sutham
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 09:37
เข้าระบบเมื่อ: 17 กรกฎาคม 2554 16:22
Ico48
สมจิตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ธันวาคม 2550 13:09
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ชนันท์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 มกราคม 2551 14:28
เข้าระบบเมื่อ: 08 กรกฎาคม 2556 15:28