นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา

Ico48
kitipumonline
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2557 11:54
เข้าระบบเมื่อ: 09 กรกฎาคม 2557 16:20