นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สัมมนา

Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
เข้าระบบเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2556 12:48
Ico48
taroamp
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 กันยายน 2552 13:51
เข้าระบบเมื่อ: 18 เมษายน 2555 09:25