นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สัมมนา

Ico48
ชาวเล
รับราชการ
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
Member Since: 30 May 2009 14:19
Last Login: 21 November 2013 12:48
Ico48
taroamp
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก
Member Since: 02 September 2009 13:51
Last Login: 18 April 2012 09:25