นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สารสนเทศ

Ico48
ไม้จัตวา
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
Member Since: 29 October 2007 09:40
Last Login: 11 August 2017 11:16
Ico48
สุพรรณนพ ตั้งจิตกมล
รับราชการ
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
หญิงนุ้ย
Member Since: 29 November 2007 09:51
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
แพรพลอย
รับราชการ
หน่วยเทคโนโลยสารสนเทศ
Member Since: 29 November 2007 09:53
Last Login: 04 June 2012 18:16
Ico48
Tuckbiz
-
มอ. วิทยาเขตตรัง
Member Since: 29 November 2007 10:10
Last Login: 14 October 2013 10:50
Ico48
นาย เอกวุฒิ เกตุกำเนิด
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 30 November 2007 09:28
Last Login: 14 Febuary 2012 15:06
Ico48
moo-moo
Member Since: 12 December 2007 00:27
Last Login: 01 June 2011 18:31
Ico48
Monly
Policy and Planning, Faculty of Natural Resources
Member Since: 29 November 2007 10:35
Last Login: 15 October 2019 14:39
Ico48
mbunsong
Member Since: 30 November 2007 13:36
Last Login: 13 April 2020 11:24
Ico48
นิติ โชติแก้ว
Member Since: 07 August 2008 09:58
Last Login: 02 November 2018 14:33
Ico48
IM by psu
พนักงานของรัฐ
คณะวิทยาการจัดก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 23 August 2010 16:12
Last Login: 04 October 2010 09:24
Ico48
Joni
Member Since: 27 January 2011 09:07
Last Login: 27 January 2011 09:07
Ico48
ดอกเข็ม
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
Member Since: 28 October 2011 13:46
Last Login: 04 November 2011 17:14