นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สำนักงานประกันคุณภาพ

Ico48
อิมจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 12:44
เข้าระบบเมื่อ: 27 มิถุนายน 2556 15:59
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 13:28
เข้าระบบเมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2556 00:26
Ico48
NP
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 16:43
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
หญิงพลอย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 ตุลาคม 2550 17:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
mummy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 กันยายน 2551 16:28
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
isa_king
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 มกราคม 2553 11:46
เข้าระบบเมื่อ: 23 สิงหาคม 2554 11:08
Ico48
สรญา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 มิถุนายน 2556 09:04
เข้าระบบเมื่อ: 05 ตุลาคม 2556 15:06