นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สำนักงานประกันคุณภาพ

Ico48
อิมจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 11 October 2007 12:44
Last Login: 27 June 2013 15:59
Ico48
อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพ
Member Since: 12 October 2007 13:28
Last Login: 11 November 2013 00:26
Ico48
NP
Member Since: 12 October 2007 16:43
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
หญิงพลอย
Member Since: 19 October 2007 17:07
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
mummy
Member Since: 18 September 2008 16:28
Last Login: 01 June 2011 18:34
Ico48
isa_king
Member Since: 12 January 2010 11:46
Last Login: 23 August 2011 11:08
Ico48
สรญา
Member Since: 18 June 2013 09:04
Last Login: 05 October 2013 15:06