นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สำนักวิจัยและพัฒนา

Ico48
ศศิธร คงทอง
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 ตุลาคม 2550 18:54
เข้าระบบเมื่อ: 02 มิถุนายน 2556 16:08
Ico48
วงค์เดือน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ตุลาคม 2550 13:10
เข้าระบบเมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2550 14:37
Ico48
ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 18 ตุลาคม 2550 20:24
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
ปาริฉัตร
สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ม.อ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 10:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
จรัสศรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
pretty_k
พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 09:27
เข้าระบบเมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2559 13:53
Ico48
ดาริกา ธรรมธาดา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 13:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31
Ico48
สุธาสินี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2551 10:37
Ico48
ปิ่นกนิษฐ์ ชัยชูลี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 16 ตุลาคม 2550 15:30
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
yooying
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:41
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
รัชดา
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 13 พฤษภาคม 2551 23:17
Ico48
mew
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 14 พฤษภาคม 2551 16:35
Ico48
ธนาลักษณ์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:43
เข้าระบบเมื่อ: 16 พฤษภาคม 2551 13:45
Ico48
นางสาว เจนจิรา สมชาติ
รับราชการ
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มิถุนายน 2551 08:18
เข้าระบบเมื่อ: 09 เมษายน 2556 22:59
Ico48
myself
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤษภาคม 2552 13:33
เข้าระบบเมื่อ: 05 สิงหาคม 2554 15:30
Ico48
สโรชา โอนีล มียัง
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 เมษายน 2554 16:11
เข้าระบบเมื่อ: 03 กันยายน 2555 15:49