นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สุขภาพ

Ico48
audy
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 12 ตุลาคม 2550 14:25
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
จีราณี
พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 12:49
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2557 15:20
Ico48
จรัสศรี
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 พฤศจิกายน 2550 09:52
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
นาง วรรณา ดิสโร
รับราชการ
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2555 14:03
Ico48
ร่งอรุณ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ธันวาคม 2550 13:29
เข้าระบบเมื่อ: 17 ธันวาคม 2550 15:44
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
อ้อยควั่น
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
ทุเรียนกวน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 14:08
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Jazz
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 ธันวาคม 2550 13:47
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
หมูอ้วนอ้วน
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 20 ธันวาคม 2550 12:56
เข้าระบบเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2555 14:56
Ico48
ดาวกระจาย
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 มกราคม 2551 16:10
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
นพพร
รับราชการ
รังสีวิทยา รพ.มอ.
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มกราคม 2551 16:07
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:32
Ico48
Teddy
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 พฤศจิกายน 2550 16:47
เข้าระบบเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2564 11:51
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 09:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 21 มิถุนายน 2551 18:55
เข้าระบบเมื่อ: 23 มกราคม 2557 21:28
Ico48
บุ้ม psu.
คณะเภสัชศาสตร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 10:37
เข้าระบบเมื่อ: 05 กรกฎาคม 2555 07:19
Ico48
meen
รับราชการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 28 กรกฎาคม 2551 16:37
เข้าระบบเมื่อ: 24 มีนาคม 2557 09:31