นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: สุขภาพ

Ico48
audy
พนักงานมหาวิทยาลัย
คณะเศรษฐศาตร์
Member Since: 12 October 2007 14:25
Last Login: 01 June 2011 18:29
Ico48
จีราณี
พนักงานเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 26 October 2007 10:34
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
Member Since: 15 October 2007 12:49
Last Login: 30 May 2014 15:20
Ico48
จรัสศรี
Member Since: 20 November 2007 09:52
Last Login: 01 June 2011 18:30
Ico48
นาง วรรณา ดิสโร
รับราชการ
งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Member Since: 08 January 2009 10:09
Last Login: 07 November 2012 14:03
Ico48
ร่งอรุณ
รับราชการ
มหาวิทยาลัยสงขลสนครินทร์
Member Since: 17 December 2007 13:29
Last Login: 17 December 2007 15:44
Ico48
อูแด
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
nee
รับราชการ
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
อ้อยควั่น
Member Since: 20 December 2007 14:12
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
อำนวย
รับราชการ
คณะเภสัชศาสตร์ มอ.
Member Since: 20 December 2007 14:15
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
ทุเรียนกวน
Member Since: 20 December 2007 14:08
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Jazz
Member Since: 25 December 2007 13:47
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
หมูอ้วนอ้วน
Member Since: 20 December 2007 12:56
Last Login: 28 May 2012 14:56
Ico48
ดาวกระจาย
Member Since: 17 January 2008 16:10
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
นพพร
รับราชการ
รังสีวิทยา รพ.มอ.
Member Since: 21 January 2008 16:07
Last Login: 01 June 2011 18:32
Ico48
Teddy
Member Since: 19 November 2007 16:47
Last Login: 10 August 2017 09:07
Ico48
กัลยรัตน์
รับราชการ
งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์
Member Since: 26 Febuary 2008 09:46
Last Login: 01 June 2011 18:33
Ico48
P & P
พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน
IE-Eng. PSU
Member Since: 21 June 2008 18:55
Last Login: 23 January 2014 21:28
Ico48
บุ้ม psu.
คณะเภสัชศาสตร์
Member Since: 29 November 2007 10:37
Last Login: 05 July 2012 07:19
Ico48
meen
รับราชการ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
Member Since: 28 July 2008 16:37
Last Login: 24 March 2014 09:31