นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สุขภาพ

Ico48
ฮ.นกฮูกตาโต
รับราชการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 02 ธันวาคม 2550 12:41
เข้าระบบเมื่อ: 15 กันยายน 2554 09:52
Ico48
Analyst@CC
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 01 ตุลาคม 2551 16:29
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
malinee siengdung
พนักงานของรัฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 08 มกราคม 2552 10:15
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:34
Ico48
pom
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 ตุลาคม 2550 10:09
เข้าระบบเมื่อ: 26 เมษายน 2560 08:40
Ico48
แพท
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 11 ธันวาคม 2550 12:55
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:31