นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: สุดา

Ico48
SuDa
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 17 ตุลาคม 2550 08:23
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:29
Ico48
สุดา ศิริวิลาวัณย์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 พฤศจิกายน 2550 13:50
เข้าระบบเมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 13:51