นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
P'o'm
หน่วยทะเบียนฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
Member Since: 21 May 2011 15:11
Last Login: 14 June 2016 15:24
Ico48
Romeo
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
Member Since: 02 August 2011 14:55
Last Login: 27 December 2011 10:11