นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หน่วยสารสนเทศและการเรียนรู้

Ico48
@applesk@
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 พฤศจิกายน 2550 10:34
เข้าระบบเมื่อ: 29 มกราคม 2556 10:16