นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

Ico48
สารี
รับราชการ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 ตุลาคม 2550 12:49
เข้าระบบเมื่อ: 30 พฤษภาคม 2557 15:20
Ico48
ฉวีวรรณ
รับราชการ
หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:36
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 30 พฤศจิกายน 2550 11:09
เข้าระบบเมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:02
Ico48
พรอุมา ทองสงฆ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 09:12
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
suthasinee yarnpakdee
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 15 พฤศจิกายน 2552 16:57
เข้าระบบเมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2557 04:26
Ico48
เฉลา่ ข้่อผกา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 09 กันยายน 2553 11:22
เข้าระบบเมื่อ: 09 กันยายน 2553 11:23