นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หลักสูตร

Ico48
พรพนา
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 ตุลาคม 2550 10:46
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
สุวัฒน์ อัครบวร
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 26 มีนาคม 2551 13:45
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
มดดำ
รับราชการ
คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 13 พฤษภาคม 2551 09:42
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:33
Ico48
jin
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 สิงหาคม 2551 14:24
เข้าระบบเมื่อ: 28 สิงหาคม 2551 17:28