นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ประวัติ :: คำสำคัญ (keywords) :: หอพักนักศึกษา

Ico48
nongnu
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 24 ตุลาคม 2550 15:18
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:30
Ico48
หวีหวี
ดูแลเด็กหอ
หอพักนักศึกษา ศรีตรัง1
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 29 มกราคม 2553 13:34
เข้าระบบเมื่อ: 01 มิถุนายน 2554 18:35
Ico48
อนุกิจ ชาติดำ
เป็นสมาชิกตั้งแต่: 25 พฤศจิกายน 2553 17:19
เข้าระบบเมื่อ: 13 กันยายน 2556 16:00