นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Profile :: Tag :: หอสมุดคุณหญิงหลงฯ

Ico48
ประไพ จันทร์อินทร์
Member Since: 11 October 2007 14:23
Last Login: 08 May 2012 15:44
Ico48
Mrs. Panada Chintawong
รัชราชการ
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
Member Since: 01 May 2009 09:12
Last Login: 03 May 2012 14:56
Ico48
ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส
Member Since: 16 January 2017 12:57
Last Login: 21 March 2017 09:10